top of page

Current Officers
and Council  Members

Moving together towards a common goal

I am proud to be a part of PCSNJ, Inc. 

It is organized.  

It is fun. 

It strives to overcome challenges. 

It is resilient during adversity. 

 

Like broom sticks - It is bound to be complete, undivided. Its totality wants nothing. 

Stay the course. 

Move forward. 

MESSAGE OF UNITY

- Cynthia Aragoncillo

PCSNJ, Inc. President 2020 - 2022 

Hands Up

PCSNJ, INC.

Our community wears one of the best Filipino values, bayanihan.

It is a fundamental aspect of Filipino culture that means working together as a community to achieve a common goal.

MENSAHE NG PAGKAKAISA

Ipinamagmamalaki ko na ako ay kabilang sa PCSNJ, Inc. 

Ito ay organisado. 

Ito ay masaya. 

Ito ay nagsusumikap na malampasan ang mga pagsubok. 

Ito ay matatag sa gitna ng kahirapan. 

 

Halintulad sa walis ting-ting – Ito ay nakatali upang maging buo, hindi pinaghihiwalay. Ang kabuuan nito ay hindi humihiling ng katumbas. 

Panatiliin ang naumpisahan na. 

Sundin ang matuwid. 

Sumulong sa mas lalo pa’ng kaunlaran.

- Cynthia Aragoncillo

PCSNJ, Inc. President 2020 - 2022 

Meet The Current Officers

Meet The Council Members

PCSNJ, INC. Teams

2020 - 2022

Charity Team
Screen Shot 2021-09-17 at 3.17.43 AM.png

Alexis Santos

LEADER

Screen Shot 2021-09-17 at 3.17.43 AM.png
Education Team

Cynthia M. Aragoncillo

Youth Recognition/Scholarship

LEADER

Screen Shot 2021-09-17 at 3.17.43 AM.png
Culture Team

Norevel Banzali

Filipina - Kultura

(Classes & Activities)

LEADER

Screen Shot 2021-09-17 at 3.17.43 AM.png
Membership Team

Aliena Magpantay

Record-keeping & Payments

(Classes & Activities)

LEADER

Resource Development Team
Screen Shot 2021-09-17 at 3.17.43 AM.png

Cynthia M. Aragoncillo

Grants Applications

LEADER

LIGHTS

Screen Shot 2021-09-17 at 3.17.43 AM.png
Constitution & Bylaws Team

Frances Estella

LEADER

Nominating Team
Screen Shot 2021-09-17 at 3.17.43 AM.png

Diana Bondad

LEADER

Screen Shot 2021-09-17 at 3.17.43 AM.png
PC Property Team

Nestor Aquino

Building Improvement

LEADER

Senior Citizen
Screen Shot 2021-09-17 at 3.17.43 AM.png

Aida Camba

Senior Citizen

LEADER

bottom of page